PL / EN
O FIRMIE
 
O FIRMIE

Zarząd spółki

Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK G-DRILLING S.A. (DAWNIEJ PRWIG), NAJSTARSZEJ I NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONEJ POLSKIEJ FIRMY WIERTNICZEJ W SEGMENCIE WIERCEŃ GEOTERMALNYCH I UNITED OILFIELD SERVICES S.A. (UOS), KTÓRA OD 2011 ROKU ŚWIADCZY USŁUGI ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM I UDOSTĘPNIANIEM ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ.

w skład Zarządu UNITED OILFIELD SERVICES S.A. wchodzą specjaliści, którzy łączą wieloletnie doświadczenie w branży geologiczno-wiertniczej z wiedzą i praktyką z zakresu ekonomiki, księgowości i finansów przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem finansowania dla projektów i przedsięwzięć.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA