PL / EN
Relizacje
 

Otwory geotermalne

16.05.2019

 

NASZA FIRMA MOŻE POCHWALIĆ SIĘ OGROMNYM DOŚWIADCZENIEM W KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI OTWORÓW GEOTERMALNYCH.

W ostatnich latach wykonaliśmy m. in.:

2019 R. JACHRANKA GT-1

W 2018 r. Hotele Korona Sp. z o.o. zleciła nam wykonanie odwiertu geotermalnego w miejscowości Jachranka, gmina Serock. Prace zakończyły się w kwietniu 2019 r. Osiągnięto głębokość 1780 m. Ujęto poziom wodonośny Dolnej Jury otrzymując temperaturę blisko 44°C i wydajności 180 m3/h.

 

2018 R. SOCHACZEW GT-1

Odwiert wykonany na zlecenie Gminy Miasto Sochaczew w  Sochaczewie. Celem prac było rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów Kredy Dolnej.

Końcowa głębokość otworu:  1540 m.

Temperatura wody:  44°C

 

2018 R. KOŁO GT-1

Dla Gminy Miejskiej Koło wykonaliśmy otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy Koło GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w miejscowości Chojny. Głębokość końcowa otworu to 3905 m. Otrzymano z niego wodę o temperaturze 86°C i wydajności 260 m3/h.

 

2018 R. SIERADZ GT – 1

Gmina Miasto Sieradz zleciła nam wykonanie odwiertu geotermalnego o głębokości 1505 m.

Temperatura: 50°C

Wydajność: 250 m3/h

 

2018 R. WRĘCZA GT-1

W 2018 r. Global Parks of Poland Sp. z o.o. zleciła nam wykonanie odwiertu geotermalnego w miejscowości Wręcza. Osiągnięto głębokość 1688 m. Ujęto poziom wodonośny Kredy Dolnej otrzymując temperaturę blisko 40°C i wydajności 150 m3/h.

 

2017 R. pyrzyce gt-1 bis

Na przełomie lipca 2017 r. ukończyliśmy wiercenie kierunkowego odwiertu geotermalnego Pyrzyce GT-1 bis dla Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. woj. zachodnio-pomorskie, pow. pyrzycki.

Jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy wydobywczy odwiert geotermalny o trajektorii wiercenia typu „S”. W ten sposób wyeliminowaliśmy problem wzajemnego oddziaływania udostępnionego złoża na obecnie eksploatowane. Odległość odwiertu Pyrzyce GT-1 bis od najbliższego otworu wydobywczego Pyrzyce GT-1 wynosi na powierzchni terenu zaledwie 15 m, natomiast odległość pomiędzy nimi w głębokości 1645 m wynosi aż 750 m. Zastosowanie nowoczesnych technik wiertniczych umożliwiło sprawne i szybkie wykonanie zadania.

Wykonane przez ”Geotermię Pyrzyce” w sierpniu 2017r. testy potwierdzają, że odwiert Pyrzyce GT-1bis ma bardzo dobre parametry techniczne. Wydajność eksploatacyjna wody termalnej ze źródła wynosi około 200 m3/h przy temperaturze na wypływie 65 OC.

Wysoka wydajność i temperatura wód termalnych pozyskiwanych nowym kierunkowym odwiertem Pyrzyce GT-1 bis pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów energii geotermalnej w rejonie Pyrzyc.

Pyrzyce ryc

2016 R. STARGARD GT – 3

Na zlecenie G-Term Energy Sp. z o.o., odwierciliśmy otwór Stargard GT-3 do głębokości 2665 m. Jest to kolejny otwór zatłaczający.

2014 R. konin GT – 1

Na zlecenie Geotermii Konin, we wrześniu 2014 r. rozpoczęliśmy wiercenie otworu geotermalnego na wyspie Pociejewo w Koninie. Odwiert zakończono na głębokości 2660 m otrzymując rekordowe w skali kraju parametry wody: temperatura blisko 95°C przy mineralizacji 70 g/l i dużej wydajności.

2014 R. Celejów GT – 1, Celejów gt-2

Projekt dla Term Celejów został zrealizowany w dwóch etapach. Otwór GT-1 miał za zadanie rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów karbonu i dewonu i został odwiercony do głębokości 3500 m. W drugim etapie zbadano zasoby na głębokości do 1234 m wykonując otwór GT-2.

2012 R. TRZĘSACZ GT – 1

Otwór odwiercony w miejscowości Trzęsacz (gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie) dla firmy Milex Sp. z o.o., do gł 1224.5m w celu ujęcia wód termalnych z utworów Dolnej Jury, do celów grzewczych i rekreacyjno-balneologicznych.

 

2011 R. CZARNY POTOK GT – 1

Prace wykonane dla Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S. A. w Krynicy Zdroju

W związku z lokalizacją tego odwiertu na obszarze Natura 2000 musieliśmy zachować najwyższe standardy odnośnie ochrony środowiska aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Pomógł nam w tym zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2005 System Zarządzania Środowiskowego.

Końcowa głębokość otworu – 2853 m.

 

2011 R. LIDZBARK WARMIŃSKI GT – 1

Powiat Lidzbarski wybrał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nasze Przedsiębiorstwo do wykonania otworu badawczo – eksploatacyjnego Lidzbark Warmiński GT – 1. Celem prac było rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów dolno jurajskich w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu „Termy Warmińskie”.

Odwiert wykonany do głębokości 1030 m.

 

2011 R. TARNOWO PODGÓRNE GT – 1

Odwiert wykonany na zlecenie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP – KOM Sp. z o. o. w Tarnowie Podgórnym (gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie). Celem prac było rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów dolnoliasowych.

Końcowa głębokość otworu – 1200 m.

 

2010 R. PODDĘBICE GT – 2

Otwór odwiercony dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. do głębokości 2101 m. Pomimo, że był wykonywany w bardzo ciężkich warunkach zimowych tempo prac było szybkie dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno – technicznej i zatrudnionym pracownikom oraz operatywności i dobrej organizacji pracy – poświadczone jest to certyfikatem.

 

2009 R. KLESZCZÓW GT – 1

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o. o. zlecił nam wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego. Nawiercone wody geotermalne mają posłużyć do zasilenia kompleksu basenów oraz ogrzania budynków. Z otworu o głębokości 1620 m otrzymano wodę o temperaturze 52,2°C i wydajności 200 m³/h.

 

2008 R. GOSTYNIN GT – 1

Dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o. o. wykonaliśmy otwór badawczo – eksploatacyjny w celu rozpoznania złoża wód termalnych na terenie miasta Gostynina. Głębokość końcowa otworu to 2 734 m. Otrzymano z niego wodę o temperaturze 82°C.

Gostynin 07.08.2007 002 Gostynin 07.08.2007 005

 

2007 R. BIAŁKA TATRZAŃSKA GT – 1

Odwiert wykonany na zlecenie „Park Wodny Bania” Sp. z o. o. w celu rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych utworów podfliszowych niecki podhalańskiej oraz poszukiwania złóż wód termalnych dla wyjaśnienia możliwości wydobywania wód termalnych w Białce Tatrzańskiej.

Głębokość końcowa – 2 500 m

temperatura wydobywanej wody 72°C

 

2006 – 2007 R. STARGARD SZCZECIŃSKI GT – 1 ORAZ GT -2

Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych „Geotermia Stargard” Sp. z o. o. zleciła nam rekonstrukcję 2 otworów geotermalnych.

GT – 1 o głębokości 2750 m

GT – 2 o głębokości 3080 m

 

2006 R. SZYMOSZKOWA GT – 1

Wykonaliśmy otwór na zlecenie firmy Dorado Sp. z o. o. w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych.

Wiercenie ukończono na głębokości – 1737 m

2005 – 2006 R. PYRZYCE GT – 4

Geotermia Pyrzyce sp. z o. o. zleciła nam wykonanie rekonstrukcji odwiertu geotermalnego GT – 4

Głębokość końcowa otworu – 1620 m

PICT0039 PICT0038 PICT0035

Powrót do realizacji

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA