PL / EN
O FIRMIE
 
O FIRMIE

Kwalifikacje

Przestrzeganie norm ochrony środowiska, bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług to nasze priorytety.

Postanowiliśmy prowadzić działalność bez szkód dla środowiska naturalnego oraz według najwyższych standardów dla bezpieczeństwa naszych pracowników.

Dla osiągnięcia założonych przez nas celów celów zainwestowaliśmy w nowoczesny sprzęt, przed rozpoczęciem prac rozpoznajemy wszelkie zagrożenia dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia prac oraz regularnie szkolimy pracowników w zakresie BHP. Prowadzimy również zrównoważoną gospodarkę materiałową i energetyczną co wspomaga nas w dialogu z lokalnymi społecznościami w sprawie ich obaw co do zagrożeń wynikających z prowadzonej przez nas działalności.

Poświadczają to posiadane przez nas certyfikaty.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA