PL / EN
 
OUR OFFER

DRILLING EQUIPMENT

We offer a wide range of drilling and reconstructive equipment with different power values to execute different types of drilling and mining works, as well as a wide technical background.

urzadzenia

 

TYPE OF DEVICE
SPECIFICATIONS AND DESCRIPTION
QUANTITY
TD 200 CA-A7
Motor power– 2 x 540 KM

Mast height – 39 m

Hook load – 200 T

Operating depth – 3800 m

TopDrive System TESCO EMI 400

 

1

TD 160 CA-A7
Motor power – 2 x 540 KM

Mast height – 37 m

Hook load – 160 T

Operating depth – 3200 m

TopDrive System TESCO EMI 400

 

4

TD 125 CA-A6
Motor power – 540 KM

Mast height – 35,20 m

Hook load – 125 T

Operating depth – 2800 m

 

1

F 100
Hook load – 100 T

Mast height– 33,40 m

Motor power – 500 KM

 

2

BAUER BBA-90
Hook load – 900 kN

Mast height -18,4 m

Hydraulic drive head

Rotary speed – 26 kNm

Drive: Volvo diesel engine with a capacity of 537 kW

 

 

1

WH 300/12
Heavy duty carrier on a Kraz car chassis

 

 

Hook load – 450 kN

Mast height – 17 m

Hydraulic drive head

Rotary speed 0 – 210 rpm

Torque – 550 dNm

 

1

WIRTH 3AU 
Heavy duty carrier on a Mercedes car

 

Hook load 40000 kG

Mast height – 18,30 m

Hydraulic drive head

Torque – 550 kGm

 

 

1

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

Zmiana firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A. 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie G-Drilling S.A. z United Oilfield Services S.A. (UOS). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku G-Drilling S.A. jako spółki przejmowanej na United Oilfield Services S.A. jako spółkę przejmującą.

W konsekwencji połączenia spółek, G-Drilling S.A. jako spółka przejęta, z dniem połączenia została rozwiązana i przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie jej prawa i obowiązki wstąpiła United Oilfield Services S.A., kontynuując dotychczasową działalność G-Drilling S.A.

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstał podmiot o potencjale, który umożliwia nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwawa na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami. 

Dnia 30 września 2019 r. Sąd zarejestrował zmianę firmy spółki z United Oilfield Services S.A. na UOS Drilling S.A.

Poniżej wskazujemy dane rejestrowe spółki przejmującej:
UOS Drilling S.A.
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa
NIP 5272642413, REGON: 142693020, KRS: 0000754863
Wysokość kapitału zakładowego: 74 148 300,00 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt.: TEL.: 22 849 24 51, E-MAIL: INFO@UOS.PL

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU G-DRILLING S.A. Z UNITED OILFIELD SERVICES S.A.

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – INFORMACJA PRAWNA